Analiza efektywności inwestycji i jej zdolności do tworzenia wartości dla inwestora

Realizacja każdej inwestycji wiąże się z nieodłącznym ryzykiem nieosiągnięcia celów, jakie zostały przed...

Działalność inwestycyjna w cash flow

Większość podmiotów prowadzi działalność o różnorodnym profilu/charakterze. Możliwość prowadzenia działalności...

Controlling

Elastyczny budżet w produkcji

Budżet jest narzędziem służącym do sterowania przedsiębiorstwem. Zestawienie planu z wykonaniem, pomiar i analiza odchyleń pozwalają zidentyfikować przyczyny rozbieżności, a tym samym umożliwiają aktualizację budżetu oraz podejmowanie działań korygujących, które w przyszłości pomogą eliminować czynniki wpływające na odchylenia lub minimalizować ich wpływ. Podejście do budżetu jako narzędzia analizy odchyleń, wpływającego na bazę pomiaru (jakimi w tym przypadku są rozmiar i koszty produkcyjne) pozwala tworzyć i pracować, kierując się elastycznym budżetem produkcji.

Rachunkowość zarządcza

Działalność inwestycyjna w cash flow

Większość podmiotów prowadzi działalność o różnorodnym profilu/charakterze. Możliwość prowadzenia działalności operacyjnej jest ściśle powiązana z działalnością inwestycyjną. Trzeba bowiem inwestować środki, aby mieć „bazę” produkcyjną (park maszynowy itp.), czyli aktywa, które pozwolą nam prowadzić podstawową działalność operacyjną. Działalność inwestycyjna może również polegać na inwestowaniu w aktywa finansowe, które przynoszą zwrot, przykładowo w postaci odsetek od pożyczek. Generalnie istotą działalności inwestycyjnej jest inwestowanie w aktywa, które przyniosą korzyści ekonomiczne nie od razu, ale po jakimś czasie.

Koszty i ich budżetowanie w działalności badawczo-rozwojowej

Zabezpieczenie przyszłości firmy często determinowane jest przez wdrażanie innowacji. W literaturze wkomponowana jest w nie działalność badawczo-rozwojowa. Jednak, aby przyniosła ona oczekiwane wyniki musi być odpowiednio zarządzana i opierać się na rzetelnych informacjach, w tym przede wszystkim na kosztach. Narzędziem wspomagającym to zadanie jest jej budżet. Stanowi on bowiem podstawowy instrument planowania zasobów, a następnie kontrolowania i rozliczania niniejszych prac.

Narzędzia controllera

Innowacja – ryzyko, które się opłaca

Innowacja nie jest tylko domeną wynalazców. Konieczność innowacji stanowi nowy paradygmat współczesnej gospodarki. Polskie przedsiębiorstwa, z uwagi na rosnące koszty pracy oraz konkurencję, muszą dostosować się do wymagań rewolucji technologicznej, której nie można zatrzymać. Dynamika rynku znacząco skraca cykl życia firm. Badania dr. Johna M. Olina z Uniwersytetu Waszyngtońskiego wskazały, że 40% firm z listy Fortune 500 przestanie istnieć w ciągu 10 lat.

Przyszłość ulgi na działalność B+R – mrzonki i nieunikniona przyszłość

Z badań wynika, że Polska pozostaje jednym z krajów europejskich, które najmniej inwestują w działalność badawczą i rozwój (B+R). Mimo to realizacja Strategii Europa 2020 ma sprawić, że do 2020 r. wkład w ten rodzaj działalności osiągnąć ma 1,7 proc. PKB, z czego prawie połowa ma pochodzić od przedsiębiorców. Obecnie szeroko dyskutowane są metody osiągnięcia tego poziomu. Jedną z nich jest propozycja dostosowywania istniejących ulg podatkowych oraz wprowadzania nowych, przyjaznych inwestycjom rozwiązań legislacyjnych, tworzących lepszy klimat do inwestycji w tę gałąź gospodarki.

Analiza efektywności inwestycji i jej zdolności do tworzenia wartości dla inwestora

Realizacja każdej inwestycji wiąże się z nieodłącznym ryzykiem nieosiągnięcia celów, jakie zostały przed nią postawione. Ryzyko to jest immanentną cechą prowadzenia działalności gospodarczej. Jej istota polega bowiem na podejmowaniu decyzji, których skutek uzależniony jest od warunków, jakie zaistnieją w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby w metodyczny sposób, opierając się o obiektywne kryteria, dokonać oceny, które projekty inwestycyjne mają szansę powodzenia i rokują nadzieję na powiększenie posiadanego przez firmę majątku, a które przyczynią się jedynie do wzrostu ryzyka prowadzonej działalności i obniżenia jej wartości.

Aktualności

200 mln zł na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza dzięki innowacyjnych rozwiązaniom w rolnictwie niskoemisyjnym, nowym technologiom przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. 9 czerwca ruszyło przyjmowanie wniosków w drugim już konkursie. Do rozdysponowania jest 200 mln złotych.

Finansowanie inwestycji

Zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE. Dotacje dla firm w 2015 r.

Główną osią, wokół której w nowej perspektywie skupione są dotacje dla przedsiębiorców, jest przede wszystkim rozwój poprzez działalność badawczo-rozwojową (prowadzoną samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) oraz komercjalizacja wyników badań.

Korporacyjne fundusze VC skutecznym źródłem wzrostu firm

Globalne korporacje, takie jak General Motors, GE, BASF, Dow Chemicals, GSK, Johnson & Johnson, Intel czy IBM od wielu lat posiadają własne fundusze Venture Capital VC (w żargonie finansowym korzysta się najczęściej ze skrótu CVC – corporate VC) i inwestują w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, aby zdobyć lub utrzymać przewagę konkurencyjną. Rośnie liczba weteranów CVC, do których należy m.in. GSK, posiadające fundusz SR One, zwiększa się też grono firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę w inwestycjach wysokiego ryzyka w innowacje. Pierwsze kroki w kierunku tworzenia funduszy poczyniły również firmy na krajowym podwórku – tu przykładem może być Energa.

Archiwum