Rachunkowość zarządcza

Kontrola wydatków w układzie rodzajowo-funkcjonalnym kosztów

Prawidłowo prowadzona ewidencja kosztów w układzie rodzajowo-funkcjonalnym pozwala w sposób sprawny i wydajny zarządzać strukturą kosztów. Umożliwia również kadrze zarządzającej bardziej precyzyjną i dokładną analizę danych liczbowych, co ma wpływ na skuteczniejszą politykę cenową, a co za tym idzie osiągnięcie większej rentowności przedsiębiorstwa.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Przykłady wskaźników KPI do umowy SLA

Umowa SLA (Service Level Agreement) jest umową wsparcia pomiędzy dwiema stronami, której głównym przedmiotem jest zapewnienie ciągłości ważnych dla firmy procesów biznesowych. Przeważnie stosowana i kojarzona jest z usługami IT. W materiale zostaną przedstawione przykłady wskaźników efektywności do mierzenia wykonalności umowy, w zakresie świadczonych usług na dwóch przykładach. Pierwszy z nich to usługi wsparcia świadczone przez pracowników pomocy technicznej dla firmy korzystającej z usługi firmy. Drugim przykładem będą wskaźniki KPI w przypadku umowy o udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej.

Narzędzia controllera

Excel jako narzędzie umożliwiające rozliczanie umowy wsparcia w Centrum Usług Wspólnych

W materiale zostanie przedstawiony przykład narzędzia zbudowanego w Excelu, do comiesięcznego rozliczania wartości umowy wsparcia pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. W grupie jeden z podmiotów pełni funkcję tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW), które świadczy usługi personalne, IT, księgowe, controllingowe czy też zaopatrzenia na rzecz pozostałych spółek grupy.

Źródła podziału kosztów na miejsca powstawania kosztów i koszty działań

Modelowanie procesów biznesowych sformalizowanymi metodami to bardzo dobre narzędzie analityczne do projektowania wysokiej jakości wytycznych do tworzenia kont w obszarze controllingu, zarówno dla metod opartych na miejscach powstawania kosztów, jak i metod opartych na kosztach czynności (metody ABC, Activity Based Cost).

Strategia marketingowa jako wsparcie realizacji założonych planów sprzedażowych

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci marketing przeszedł daleką ewolucję. Kiedyś utożsamiany był on z procesem stymulowania sprzedaży, dziś bardziej postrzegany jest jako badanie rynku i pozyskiwanie informacji służących do rozwijania produktów lub usług oraz zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez rynek. Działalność marketingowa przedsiębiorstw w silny sposób ukierunkowana jest na klienta, co wynika z faktu, że przewaga konkurencyjna tworzona jest obecnie w następstwie zidentyfikowania potrzeb nabywców i efektywnego oddziaływania na ich zachowania zakupowe.

Nie tylko liczby...

Aktualności

Nagrody Dyrektora Finansowego Roku rozdane!

23 września br., podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w warszawskim hotelu Sheraton, odbył się finał jubileuszowej, X edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej ceremonii zostali ogłoszeni laureaci plebiscytu promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

XIX FORUM ADO/ABI "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"

Dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych, dwoma najbardziej aktualnymi zagadnieniami pozostają: stosowanie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz przyjmowane właśnie w Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Właśnie tym tematom będzie poświęcone XIX Forum ADO/ABI. Podczas Forum zostaną nie tylko wyjaśnione nowe przepisy prawa, ale także przedstawione praktyczne aspekty ich stosowania.

Leksykon controllera

Charakterystyka controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym

Rynek budowlany zawsze pozostaje w ścisłej zależności od aktualnej sytuacji zarówno w kraju jak i za granicą. Już sam ten fakt powoduje, że bywa on od dość trudny dla jego uczestników. Budownictwo jako branża o dużej zmienności zarówno pod kątem kapitału, czasu, koniuktury wymaga częstych analiz, ciągłego śledzenia kosztów. W materiale omówiona zostanie istota i cele controllingu budowlanego, opisane zostaną takie procesy jak budżetowanie, raportowanie, struktura kosztów na projektach.

Archiwum