ZBB (ang. zero-based budgeting) jako narzędzie zarządzania w warunkach niepewności

Dlaczego tak trudno wpłynąć na sposób identyfikacji menedżera z własną firmą? Powód jest prozaiczny....

Analityka konta kosztów sprzedaży – sztuka dla sztuki czy konieczność?

Skuteczność działań nakierowanych na sprzedaż produktów/usług jest kluczowa dla przetrwania każdego przedsiębiorstwa...

Dobre praktyki budżetowania – efektywna organizacja procesu gromadzenia danych

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji...

Rachunkowość zarządcza

Analityka konta kosztów sprzedaży – sztuka dla sztuki czy konieczność?

Skuteczność działań nakierowanych na sprzedaż produktów/usług jest kluczowa dla przetrwania każdego przedsiębiorstwa w obecnych czasach. Udział kosztów sprzedaży w sumie wszystkich ponoszonych kosztów systematycznie rośnie w większości firm. Firmy starają się alokować znaczące budżety na tego typu działania, gdyż od powodzenia działań sprzedażowych zależy funkcjonowanie danej organizacji. Koszty sprzedaży wpływają istotnie na rentowność grup produktów/usług, grup klientów, którym produkty/usługi są sprzedawane, a także regionów czy kanałów (sposobów) sprzedaży.

Strategie i zarządzanie

Główne różnice między tradycyjnym budżetowaniem a „Beyond Budgeting”

Koncepcja budżetowania w tradycyjnej formie1 (rozumianej jako przekształcanie planów w zadania – budżety i kontrolowanie stopnia ich realizacji) – jako nieodłącznej części zarządzania przedsiębiorstwem – pojawiła się na początku XX wieku i jeszcze nie obchodziła swoich setnych urodzin. Niemniej jednak przez wielu ekonomistów oraz praktyków biznesu uznawana jest za przestarzałą i nieadekwatną do zmieniających się warunków biznesowych. Coraz większą popularnością cieszą się teraz nowe koncepcje, w tym „Beyond Budgeting”.

Narzędzia controllera

Dobre praktyki budżetowania – efektywna organizacja procesu gromadzenia danych

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji strategicznych celów i efektywnemu wykorzystaniu zasobów1. Jest to proces przygotowania i opracowania serii wspólnych budżetów i połączenia ich w jeden budżet główny przedsiębiorstwa. Obejmuje stosowanie różnych metod związanych z ustalaniem,
realizacją i kontrolą budżetu. Jest metodą zarządzania ukierunkowaną na poprawę efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Budżetowanie kosztów osobowych w organizacji – czy ten proces można usprawnić?

W dzisiejszych czasach specjaliści od zarządzania kadrami muszą biegle poruszać się również w świecie liczb. Co więcej, chcąc przekonać zarząd do swoich pomysłów oraz planów muszą oni umiejętnie posługiwać się językiem biznesu, czyli bazować na wiarygodnych i mierzalnych informacjach. Ma to niebagatelne znaczenie zarówno podczas przygotowywania rocznego budżetu, jak i w sytuacji, gdy firma musi podjąć decyzję ważną z punktu widzenia jej rozwoju czy miejsca na rynku. Kluczowa jest w tym przypadku dokładna analiza danych, na podstawie której można przyjąć różne warianty rozwoju sytuacji i ich następstwa finansowe.

Analiza skupień przy zastosowaniu MS Excel

Widoczny na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwój technologii informatycznych umożliwił firmom dostęp do ogromnej ilości danych transakcyjnych dotyczących zachowań klientów. Niektóre z sektorów gospodarki (ubezpieczenia, rynek nieruchomości) bardzo silnie polegają w swej działalności operacyjnej na analizie tychże zachowań, dla innych (sektor budowniczy) analiza omawianych danych ma mniejsze znaczenie.

Proces budżetowy

Nadchodząca jesień dla większości oznacza nieuchronny koniec wakacji, natomiast dla służb finansowych i controllingowych przedsiębiorstw jest symptomem nadchodzącego rytuału – procesu budżetowego. Pomimo faktu, że jest to proces silnie sformalizowany i często nielubiany przez pracowników – do tej pory nie udało się wymyślić nic lepszego, co pozwoliłoby firmom nakreślić pożądaną ścieżkę rozwoju w krótkim czasie.

Nowa jakość controllingu - Wdrożenie Oracle Hyperion Planning w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Procesy controllingowe – takie jak planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analizy i wykonywanie raportów – są skomplikowane nawet dla niewielkiej firmy produkcyjnej. Co dopiero gdy mamy do czynienia z ogromnym przedsiębiorstwem wielozakładowym, branżowym liderem w skali Unii Europejskiej, będącym Grupą Kapitałową notowaną na GPW w Warszawie i zatrudniającym ponad 33 tysiące pracowników!

Świat controllingu

Nowoczesna przestrzeń planowania w stylu ICV Modern Budgeting

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2015 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze  doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menadżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Aktualności

Leksykon controllera

ZBB (ang. zero-based budgeting) jako narzędzie zarządzania w warunkach niepewności

Dlaczego tak trudno wpłynąć na sposób identyfikacji menedżera z własną firmą? Powód jest prozaiczny. Mitem jest przekonanie, że żyjemy w czasach ostrej konkurencji. Firmy są rentowne, wypracowują zyski, są branże, w których zyskowność sprzedaży czy zyskowność kapitałów własnych stale rośnie. Wśród liderów możemy nawet wskazać tych, którzy potrafią przebić przeciętne wskaźniki rentowności branży, sygnalizując istnienie zysków budujących ekonomiczną wartość dodaną. Zatem, nie mamy podstaw do twierdzenia, że konkurencja jest tak ostra, że powoduje presję na cenę sprzedaży wręcz do poziomu kosztu wytworzenia. To nigdy nie było prawdą, bo cykl życia produktów sygnalizował powstawanie nowych nisz rynkowych.

Archiwum